Tvrdost dřeva - které je nejtvrdší v ČR?

Doba čtení: 3 minuty

Nejtvrdším dřevem je akát. Dřevo můžete rozdělit podle tvrdosti do 6 nebo nově jen do 3 skupin laicky řečeno podle toho, kolik síly musíte vynaložit, aby v daném dřevě vznikla díra o dané hloubce. My se však na tvrdost podíváme prakticky. Pokud totiž řešíme palivové dřevo, prodejci dřeva i zákazníci mají na mysli zejména dvě vlastnosti, když mluví o tvrdosti:

  • Jak dlouho vydrží dřevo hořet v kamnech bez přiložení?
  • Kolik tepla získáme z jednoho kubíku?

Ukažme si to na příkladě: Porovnáme-li dvě stejně velká polínka dřeva, např. smrku a tvrdšího buku. Testem zjistíme, že tvrdší dřevo v krbu vydrží déle a uvolní výrazně víc tepla. Proto je tvrdé dřevo nejprodávanější. Preferuje ho přesněji okolo 70 % spotřebitelů.

Podle této tvrdosti dřeva najdete v cenících palivového dřeva vždy 3 základní skupiny dřeva na prodej:

  • měkké,
  • středně tvrdé,
  • tvrdé.

Tvrdost dřeva - tabulka

Druh dřevaTvrdostkWh z 1 PRMS suchého dřeva
topolměkké740
lípaměkké879
smrkměkké906
olšeměkké925
vrbaměkké956
jedleměkké966
borovicestředně tvrdé1121
modřínstředně tvrdé1173
břízastředně tvrdé1183
buktvrdé1220
habrtvrdé1233
dubtvrdé1238
jasantvrdé1241
akáttvrdé1338

Čím je dřevo tvrdší, tím je vyšší i jeho hustota. K růstu hustoty dřeva dochází také při vysychání, tedy snižování vlhkosti ve dřevě. Pro lepší představu si všimněte, že s vysycháním se v přírodě obvykle věci smršťují. Stávají se tedy tvrdšími jako křížaly. Tvrdost dřeva je dána především jeho hustotou, tedy podílem mezi hmotností dřeva a jeho objemem.

Tvrdost odpovídá síle, jakou je potřeba vykonat, aby cizí těleso proniklo do materiálu. Při výpočtu tvrdosti dřeva se používá tzv. Brinellova metoda. Při tomto výpočtu se ocelová kulička o průměru 10 mm vtlačí do dřeva určitou silou. U měkkého dřeva silou 100 N, u středně tvrdého 500 N, u tvrdého 1 000 N. Pak se měří průměr jamky a vypočítá se výsledek. Dříve se uváděla tvrdost v kg/cm2, aktuálně v MPa.

Akát patří mezi naše nejtvrdší dřeviny s největší výhřevností. Roste ovšem křivě, proto se nehodí do štípačky. Akát patří mezi naše nejtvrdší dřeviny s největší výhřevností. Roste ovšem křivě, proto se nehodí do štípačky.

Měkké bývá dřevo většiny jehličnanů a např. lípy, topolu a vrby. Měkké dřevo se snáze opracovává. Dřevo z listnatých stromů patří obvykle k těm tvrdším. Z našich dřevin je nejtvrdší habr obecný. Tvrdé je také dřevo keřů - např. zimostráz vždyzelený, zimolez obecný, jeřáb muk, dřín. Z jehličnanů je nejtvrdší tis červený.

Sdílet článek
share iconshare iconshare iconshare icon

Neprošvihněte nové funkce!

Žádný spam a kdykoli se můžete odhlásit.

Buďte v obraze!

Pečlivě pracujeme na nových funkcích:

... jako je hlídací pes:
bude monitorovat cenu dřeva za vás a dá vám vědět, až bude nejlevnější.

... nalezení nejvýhřevnějšího paliva:
každá dřevina má jinou výhřevnost, kterou ovlivňuje i vlhkost - najdeme aktuálně nejlevnější cenu na jednotku tepla

... cenová mapa ČR:
zobrazí jaké jsou ceny v různých částech republiky, pro různé typy dřeva.


... je aktuálně cenově lepší suché/syrové a tvrdé/měkké:
skrze výpočet výhřevnosti spočítáme, která dřevina je vzhledem k podmínkám na trhu cenově nejvýhodnější.

... a mnoho dalšího!

Neprošvihněte nové funkce!

Žádný spam a kdykoli se můžete odhlásit.